Federació catalana de cineclubs

Gestionem programacions i serveis cinematogràfics a cineclubs, entitats sense ànim de lucre i administracions

Notícies :: Icec

Titular notícies
Nombre de resultats 3 per a icec

29/09/2019 - Sessions FilmoXarxa del mes d'octubre 2019
Programació FilmoXarxa del mes d'octubre

01/10/2019 CINECLUB VIC SANG SAMI
03/10/2019 CINECLUB VIC OCAÑA, RETRAT INTERMINENT
11/10/2019 CINECLUB BIGUES I RIELLS LA PIEL QUEMADA
20/10/2019 CINECLUB MANRESA LE GRAND SOIR


29/09/2019 - Subvenció per al foment de la difusió de cinema
1. Aquestes bases tenen per objecte donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya que fomentin el consum de llargmetratges cinematogràfics:en versió original catalana, en versió doblada al català, en versió original en llengua diferent del català i del castellà i subtitulada al català, de producció catalana en versió doblada, original o subtitulada, en llengua diferent del català.

2. Als efectes d’aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

a) Es consideren llargmetratges cinematogràfics de producció catalana aquells en els quals almenys una de les empreses productores de l’obra estigui corresponentment inscrita al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya a la secció de producció.

b) Es consideren llargmetratges cinematogràfics d’iniciativa catalana en la producció aquells de producció catalana en els quals la productora o les productores catalanes, corresponentment inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya a la secció de producció, acreditin la totalitat de la producció, o, en el cas de coproduccions amb altres comunitats autònomes o països, aquells en què el conjunt de les empreses catalanes tinguin condició de majoritàries en la coproducció.

c) Es considera període de referència el comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any de concessió de la subvenció. d) Es considera període de control el comprès entre l’1 de setembre del segon any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any anterior al de concessió de la subvenció.

e) Es considera sala d’exhibició cinematogràfica, el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.3. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

03/05/2019 - Subvencions per a cineclubs que organitzen festivals
Subvencions a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com la seva promoció i difusió

Aquests ajuts tenen com a objecte  la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals durant l'any 2019, així com per a la seva promoció i difusió.

Als efectes d’aquestes bases, s’entén per festival o mostra audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals que es projecten davant un públic genèric, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del propi festival o mostra i de la selecció de les obres audiovisuals

Una part de l'import econòmic destinat a dotar la convocatòria de les subvencions regulades per aquestes bases es finança amb càrrec a les herències intestades de les persones causants que consten a l'annex de les bases específiques.

S'estableixen tres modalitats diferents en l'objecte:
a) Modalitat A: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros.
b) Modalitat B: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros.
c) Modalitat C: festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 d'abril al 07 de maig de 2019, ambdós inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat
 

Apunta't a les nostres newsletters
LES NOSTRES IMATGES

Trobada de programadors de cineclubs. Vilafranca del Penedès. 18.06.2016PRESENTACIONS, CURSOS I TALLERS 2016