Federació catalana de cineclubs

Gestionem programacions i serveis cinematogràfics a cineclubs, entitats sense ànim de lucre i administracions

Notícies :: Notícies de la Federació :: Nova etapa de represa. Missatge del Depart. de Cultura

Titular notícies

Nova etapa de represa. Missatge del Depart. de Cultura

Divendres 19 Juny 2020

Us fem arribar aquest missatge del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Benvolguts, benvolgudes,
 
Com sabeu, a dia d’avui i d’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària per la COVID-19, han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries derivades de la declaració de l'estat d'alarma i tot el territori es troba en la nova etapa de represa.
 
Durant aquesta etapa, correspon a la ciutadania i les persones titulars d'activitats econòmiques, empresarials o establiments d'ús públic assumir el deure de protecció i adoptar un comportament social compromès en la lluita contra la pandèmia. Les mesures generals de prevenció, seguretat i organització per a la nova etapa es regulen a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, del PROCICAT, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
 
Les mesures generals que regeixen l’etapa de represa són les següents:
  • S'aixequen totes les restriccions de mobilitat a Catalunya.
  • S’estableix un període d’adaptació fins els 25 de juny durant el qual la capacitat dels espais tancats és del 50% i dels espais oberts del 75%.
  • A partir del 25 de juny desapareixen els percentatges de capacitat i l’aforament dels espais es regularà d’acord amb l’exigència de distància física de seguretat tant en espais tancats com a l'aire lliure. Aquesta distància s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.
  • És obligatori l'ús de mascareta en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m.
  • Les persones titulars de les activitats i de la seva organització són responsables d'adequar-les a les mesures i protocols que permetin prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots 
En qualsevol, cas, es recomana:
  • higiene de mans freqüent i control de símptomes respiratoris
  • manteniment de grups de convivència habituals i estables
  • minimitzar contactes socials
  • preferència pels espais a l'aire lliure per a fer activitats
  • ventilació correcta dels espais tancats i neteja i desinfecció de les superfícies 
Podeu trobar tota la informació actualitzada a l’enllaç següent:
 
En aquesta etapa, el Govern de Catalunya elaborarà, adaptarà i actualitzarà diferents plans sectorials amb la intenció d’establir criteris generals per a cada activitat i acompanyar en aquest procés.
 
Aquests plans de desconfinament són elaborats per un equip de coordinació integrat pels departaments de Salut i Interior que compta amb la participació dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals. Els plans aprovats a data d’avui els podeu consultar aquí.
 
Som conscients que són moments difícils per a tots els sectors, especialment en aquestes primeres fases de la nova etapa de represa. Per aquesta raó, considerem que és prioritari subjectar-nos als criteris i directrius que s’estableixen en la normativa aprovada ahir i en els plans de desconfinament esmentats. A l’espera d’un pla sectorial que reguli o incideixi en aspectes concrets de la nostra activitat, qualsevol protocol o guia de recomanacions que elaboreu s’ha d’ajustar a aquestes mesures que també poden completar-se amb altres documents per a la represa de l’activitat de caràcter sectorial que ja han estat validats per les autoritats com els que trobareu a l’annex.
 
ANNEXOS
 
Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875723&language=ca_ES

Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES

Plans sectorials per a la represa de l’activitat: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-de-desconfinament/

«Procediments de neteja i desinfecció sobre patrimoni cultural moble i immoble», elaborat per la Direcció General de Patrimoni, amb indicacions a tenir en compte per a la desinfecció d’espais i béns mobles: https://centrederestauracio.gencat.cat/web/.content/crbmc/pdf/arxiu/RECOMANACIONS-DESINFECCIO-PATRIMONI-CULTURAL.pdf

Guía de buenas prácticas para el reinicio de la actividad escénica y musical en España», elaborada per l’Instituo Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Regula els aspectes de prevenció, seguretat i higiene per a les diverses tipologies d’espectacle: http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2abdb966-e394-457c-ba70-9cc0cad9f8ad/guia-buenas-practicas-reinicio-actividad-aaee-musica.pdf
 
Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir en la interpretació de la normativa.
 
Molt cordialment,
 
M. Àngels Blasco i Rovira
Directora general
 
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
.

Últimes Notícies
Apunta't a les nostres newsletters
LES NOSTRES IMATGES

Trobada de programadors de cineclubs. Vilafranca del Penedès. 18.06.2016PRESENTACIONS, CURSOS I TALLERS 2016