LAYA FILMS


El Reial decret 616/2001 sobre l’ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1010/ 1981 en matèria de cultura (fons cinematogràfiques) traspassa la titularitat del material cinematogràfic produït per Laya Films durant la Generalitat republicana. Aquest és el final feliç d’una pel•lícula iniciada l’onze de maig de 1987 per dos realitzadors que eren directors generals de cinematografia a Madrid i Barcelona, Fernando Méndez-Leite i Josep Maria Forn, i continuada en un llarg i sinuós rodatge per la Comissió Mixta fins la signatura de l’acord i l’arribada de les bobines en l’any 2001.
Laya Films
Empresa productora i distribuïdora. Creada el novembre de 1936 com a secció de cinema adjunta al Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, la institució oficial d’informació i propaganda del govern autònom, durant la Guerra Civil, que va dirigir el periodista Jaume Miravitlles. Com a productora, Laya Films va dedicar una bona part de la seva activitat al reportatge de guerra i va aconseguir una trentena de títols que es van sumar als produïts per les seccions de cinema sorgides a la zona republicana sota la tutela del govern central i els partits polítics i les organitzacions sindicals. L’elaboració del noticiari ESPANYA AL DIA va representar un remarcable esforç per a una empresa que disposava d’unes instal•lacions modestament equipades partint d’un capital inicial de quaranta mil pessetes i d’un grup de professionals reduït i no sempre fix. Entre d’altres, hi van figurar el veterà operador Josep Maristany, el també experimentat muntador Joan Serra, el tècnic de so René Renault, l’actor Ramon Martori, el muntador Antoni Graciani i els operadors Sebastià Parera, Manuel Berenguer i Juan Mariné. Tant en el reportatge , bèl•lic i de propaganda, com en els noticiaris, i, per descomptat, en l’excel•lent producció documental sobre temes de la cultura catalana que va dirigir Ramon Biadiu (OLLAIRES DE BREDA, DELTA DE L’EBRE, VALL D’ARAN, ELS TAPERS DE LA COSTA), Laya Films va procurar en tot moment compaginar la necessària projecció internacional del conflicte i la defensa a l’exterior de la legitimitat de la causa republicana –és per això que se’n van fer versions en diversos idiomes-, amb una tasca de difusió del fet diferencial català. Laya Films va ser l’obra personalíssima de Joan Castanyer, polifacètic creador, molt vinculat als mitjans artístics i polítics francesos de preguerra, de qui cal recordar els seus vincles professionals i d’amistat amb el gran cineasta Jean Renoir. Com a distribuïdora, fins que el 1938 es va crear l’entitat independent Catalonia Films S.A., Laya Films va ser la firma que va portar a Catalunya el cinema soviétic. Encara que és difícil concretar el volum de producció de la firma catalana partint del material que ha sobreviscut a la pèrdua i la manipulació, es calcula que són més de cent els curtmetratges realitzats, entre noticiaris i documentals, a més d’algun migmetratge.

Ramon Sala (Diccionario del cine espanyol, AACCE, 1998).